آب و فاضلاب استان مازندران آب و فاضلاب روستایی مازندران
قطع موقت و وصل انشعاب (كد 12- 2)
عنوان خدمت: قطع و وصل انشعاب (شماره: ۱۵۰۳۱۴۵3۱1۱)
هدف: بررسی قطع و وصل انشعاب و درخواست متقاضی
دامنه عملكرد: اداره آب و فاضلاب و متقاضي درخواست قطع و وصل
تعاريف:
قطع و وصل انشعاب آب- فاضلاب به درخواست مشترک با رعایت بند ۳۹-۴ و ۴۰-۴ آیین نامه عملیاتی
شرکت آب وفاضلاب در مواردی انشعاب مشترک را موقتا قطع خواهد نمود، به عنوان مثال: ۱- در صورتیکه تنها مشترک پس از تسویه حساب، درخواست قطع انشعاب را موقتا بنماید.۲- اگر مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام ننماید. ۳- در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام به دستکاری تاسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده و یا اقدام به شکستن و یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید.
برای برقراری مجدد انشعاب آب وفاضلاب در محلی که سابقاً انشعاب آب و فاضلاب وجود داشته است و به دلایل مطرح شده در قطع انشعاب، موقتا قطع گردیده است، مشترک یا استفاده کننده می بایست بر اساس تعرفه های مصوب، کلیه بدهی های معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارت وارده (بر حسب مورد) و حداقل بهای آب و کارمزد و دفع فاضلاب و آبونمان ماهانه در طول قطع را به شرکت پرداخت نماید.

مدت زمان انجام كار: سه روز

مراحل و شرح اقدامات:
  •  مراجعه حضوری درخواست کننده شهرستان به سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست
  •  ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه
  •  بررسی درخواست متقاضی وارسال پیام به درخواست کننده
  •  انجام خدمت برابر ظوابط و اطلاع به درخواست کننده از طریق ارسال پیامک
  •  پرداخت آخرین قبض آب بهاء و هزینه قطع و وصل
  •  ارائه دستور نصب انشعاب

مدارك لازم:

  •  شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

تاریخ به روزرسانی: 1396/05/08
تعداد بازدید: 456
کلیه حقوق این پرتال مربوط به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران می باشد. استفاده از مطالب پرتال با ذکر منبع بلا مانع است.
ورود اعضا
بستن