آب و فاضلاب استان مازندران آب و فاضلاب روستایی مازندران
جمع آوري يا ادغام انشعاب (كد 13- 2)
عنوان خدمت: جمع آوری یا ادغام انشعاب (شماره: ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲)
هدف: جمع آوری انشعابات اضافی در یک ملک دریافت فرم خام مشترکین
دامنه عملكرد: اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي تجميع و ادغام املاك
تعريف:
جمع آوری انشعابات اضافی ملک در صورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب با رعایت بند ۴۱-۴ آیین نامه عملیاتی
در صورت تجميع چند ملك داراي چند انشعاب و تبديل به يك ملك ، چنانچه نوع استفاده تغيير نكرده باشد يك انشعاب با قطر متناسب جايگزين خواهد شد در اين صورت جمع کل واحدهای همه پرونده ها به یک پرونده منتقل و بقیه پرونده ها باطل می شود.
همچنین انشعاباتی که در مسیر طرح‌های دهیاری قرار گرفته است با درخواست و برابر ضوابط بند ۴‍۱-۴ برچیده دائم خواهد شد.
مدت زمان انجام كار: یک هفته
مراحل و شرح اقدامات:
 •  مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست توسط دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی
 •  ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده دفاتر پیشخوان و مشترک حقیقی ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه
 •  بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده
 •  اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده دفاتر پیشخوان ازطریق سایت و ارسال پیامک
 •  بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک
 •  ارسال پیام به درخواست کننده جهت حضور در منطقه یا اداره آبفا
 •  مراجعه مشترك و محاسبه براساس وضعیت تجمیع املاک براساس مقررات وهمزمان مراجعه به قسمت فنی بهره برداری ومعرفي متقاضي جهت اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي ذيربط(درصورت لزوم)
 •  ارائه مجوز حفاري به دفاتر پیشخوان یا توسط مشترک حقیقی و اعلام به مدیر منطقه از طریق دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت 
 •  پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش) از طریق پورتال و اعلام به دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی و ثبت در پرونده بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايي
 •  مراجعه به قسمت فني، بهره برداري و مشخص نمودن انشعابات قابل جمع آوري
 •  جمع آوري كنتورهاي ادغام شده و تغيير قطر انشعاب باقیمانده در صورت لزوم توسط قسمت فني بهره برداري و حفاري و نصب انشعاب آب و فاضلاب جدید (در صورت نیاز)

مدارك لازم:
 •  شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)
 •  مجوز حفاری انشعاب از دهیاری مربوطه(درصورت نیاز به حفاری خط انشعاب جدید)
تاریخ به روزرسانی: 1396/05/08
تعداد بازدید: 800
کلیه حقوق این پرتال مربوط به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران می باشد. استفاده از مطالب پرتال با ذکر منبع بلا مانع است.
ورود اعضا
بستن